Om mig

Jag heter Magnus Nystedt, bor i Salbohed (Sala kommun) och är förtroendevald i Svenska kyrkan.

Sedan kyrkovalet 2021 är jag invald i kyrkofullmäktige i Kumla-Tärna-Kila pastorat i Sala och är kyrkorådets ordförande.

I kyrkovalet 2017 bodde jag i Västerås och blev invald i kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige och utsågs till ordinarie i stiftsstyrelsen. Jag var också under några år ledamot i kyrkogårdsutskottet och Domkyrkoförsamlingens församlingsråd. Sen i och med flytten till Sala har jag fått ge upp uppdragen i Västerås och efter valet 2021 lämnade jag stiftsfullmäktige för att lägga fokus lokalt.

Kontakt

Jag finns också på pastoratets webb.

Du får gärna ringa mig på 0760 81 08 90 (skicka gärna SMS om jag inte svarar), eller skicka epost till [email protected] eller [email protected]. Du kan också nå mig på Discord och Telegram.

Profilfråga

Det finns många frågor som ligger mig varmt om hjärtat, som att Svenska kyrkan ska fortsätta vara en öppen folkkyrka, tillgänglig för alla. Men i kyrkovalet 2021 valde jag att fokusera på en fråga.

Som förtroendevald i Svenska kyrkan i Kumla-Tärna-Kila pastorat vill jag verka för:

✔ En kyrka i framkant av den digitala utvecklingen.

Mina förslag är:

👉 Regelbundna digitala möten där församlingsmedlemmar kan träffa förtroendevalda och kyrkoherde.

👉 Varje vecka publicera korta böner på sociala medier, gärna interaktiva så församlingsmedlemmar kan vara med.

👉 Arrangera digitala utbildningar, diskussionsgrupper och bibelstudier.👉 Inför en digital fixare, en person som församlingsmedlemmarna kan vända sig till för hjälp med tekniken.👉 Webbsända kyrkofullmäktige.

Hur har det gått?

Kyrkoval 2025

Söndagen den 21 september 2025 är det kyrkoval igen.