This was written by AI.

Ivan Aguéli var en svensk konstnär och mystiker som påverkades starkt av symbolismen, en konstnärlig och litterär rörelse som uppstod i Frankrike under andra hälften av 1800-talet. Symbolismen sökte efter en djupare mening bakom det synliga och strävade efter att förmedla en andlig eller metafysisk verklighet genom symboliska bilder och metaforer.

Aguéli upptäckte symbolismen under sin tid i Paris i början av 1900-talet, och det kom att påverka hans konstnärliga uttryck på flera sätt. Han var särskilt intresserad av symbolismens betoning på det andliga och transcendenta, och sökte i sin konst att förmedla en känsla av det gudomliga och ofattbara.

Aguéli målade främst abstrakta och halvabstrakta bilder, där han använde färg och form för att förmedla en känsla eller stämning. Hans målningar kännetecknas av enkelhet och renhet, och han använde ofta starka färger och geometriska former för att skapa en visuell harmoni.

I många av Aguélis verk finns också en stark känsla av spiritualitet och mystik. Han var djupt influerad av sufismen, den andliga traditionen inom islam, och använde ofta symboler och motiv från denna tradition i sina målningar. Hans verk kan ses som en sökande efter en högre sanning och en djupare förståelse av tillvaron.

Sammanfattningsvis kan man säga att Aguéli påverkades starkt av symbolismen, och att hans konstnärliga uttryck präglades av en strävan efter att förmedla en andlig och metafysisk verklighet. Hans målningar kännetecknas av enkelhet, renhet och starka färger, och hans verk kan tolkas som en sökande efter en djupare förståelse av tillvaron.